Prejdi na formulár alebo stránka bude o 5 min. presmerovaná
Vážená pacientka/pacient (alebo Vážený člen Crohnclubu ?)

Napriek rozsiahlemu výskumu Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy je ich príčina stále zahalená tajomstvom. V súčasnosti je viacero hypotéz, čo spôsobuje tieto ochorenia. Najviac lekárov a vedcov sa prikláňa k takzvanej multifaktoriálnej teórii, ktorá predpokladajúca vplyv mnohých faktorov. Domnievame sa, že v dôsledku zmeneného životného štýlu vo vyspelých krajinách 20.storočia dochádza u geneticky predisponovaných ľudí k oslabeniu lokálnej obranyschopnosti (imunity) v sliznici čreva, prieniku inak neškodných baktérií cez slizničnú bariéru a následnej silnej imunitnej odpovedi a zápalu. Táto predstava je podobná súčasnému chápaniu podstaty alergických ochorení ako je alergická nádcha a astma (v tomto prípade prenikajú cez slizničnú bariéru dýchacích ciest alergény ako sú zrnká peľu alebo výlučky domácich roztočov).

Ktoré konkrétne faktory a v akej miere sa podieľajú na vzniku črevných zápalov je málo známe. Potvrdené rizikové faktory Crohnovej choroby sú fajčenie, výskyt ochorenia v rodine a zrejme i nadbytočný príjem cukrov. Medzi takzvané ochranné (protektívne) faktory ulceróznej kolitídy patrí „operácia slepého čreva“ (appendektómia)
V stručnosti povedané viac o príčinách týchto ochorení nevieme a dalšie poznatky sa týkajú až detailov o molekulárnej podstate silnej zápalovej reakcie v pokročilejších štádiach ochorenia. Nakoľko príčiny nepoznáme bohužial nie je ani možné určit liečbu cielenú na podstatu ochorenia a ochorenie vyliečiť.

V gastroenterologickom centre V. internej klinky Lekárskej fakulty UK prebieha v súčasnosti výskum, ktorý si kladie za cieľ zistiť príčiny vzniku črevných ochorení. Formou dotazníka zbierame údaje o možných rizikových alebo protektívnych faktoroch, ako sú údaje z detstva, dedičnost, prekonané ochorenia, diéta, fajčenie a mnohé dalšie. Údaje získavame od veľkej skupiny zdravých osôb a od skupiny pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou. Potom ako získame údaje u dostatočného počtu zdravých osôb a pacientov, tieto údaje porovnáme a štatisticky zhodnotíme. Nádejame sa, že získame výsledky, ktoré nám ukážu ďalšiu smerovanie výskumu a prípadne i cestu k liečbe príčiny týchto ochorení, k takzvanej kauzálnej terapii.

Vážený pacienti, obraciame sa na Vás s ponukou zúčastniť sa našom výskume. V prípade, že by Vás naša ponuka zaujala, prosili by sme vyplniť priložený dotazník.

Všetky Vaše údaje budú v kódovanej podobe prístupné iba pre potreby výskumu autorom štúdie (Dr Hlavatý a kol). Za žiadnych okolností nebudú dostupné tretím osobám. Dotazník môžete vyplniť i anonymne, minimálne je ale potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu. Po vyplnení dotazníka Vám bude odoslaný kontrolný e-mail. Údaje prosím skontrolujte a ak súhlasíte s ich spracovaním odošlite potvrdzujúci e-mail podla inštrukcií.

Je velmi dôležité a žiadúce, aby ste vyplnili všetky položky dotazníka, na ktoré dokážete odpovedať. Iba kompletné výsledky je totiž možné zahrnúť do multifaktoriálnych analýz (analýzy skúmajúce vzájomnú interakciu viacerých faktorov, napríklad dedičnosť a diéta a pod). Po skončení tejto fázy výskumu budú výsledky v zrozumiteľnej forme sprístupnené cestou Slovak Crohn clubu.

Vopred Vám ďakujeme za účasť na výskume príčin zápalových ochorení čreva a Vašu spoluprácu si veľmi vážime.

Prajem príjemný den

Tibor Hlavatý

MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
Gastroenterologické a hepatologické oddelenie
V. interná klinika LF UK a FNsP Bratislava, Ružinov